Oprav dům po babičce

Oprav dům po babičce nabídne zálohově více než milion korun a možnost výhodného úvěru na komplexní rekonstrukce starších rodinných domů.

Co je program Oprav dům po babičce?

Nový dotační program Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR vyhlašovaný v rámci programu Nová zelená úsporám. Domácnosti budou moci získat až 1 milion korun na komplexní zateplení rodinného domu nebo rekreačního domu (bez podmínky trvalého bydliště 24 měsíců před podáním žádosti), nebo na stavbu nového rodinného domu umístěného na místě původního, žadatelem odstraněného rodinného domu. Výhodou bude, že celou dotaci obdrží ze 100 % předem. Zároveň k dotaci budou moci využít zvýhodněný úvěr od stavební spořitelny, který pokryje rozdíl mezi způsobilými výdaji a vyplacenou dotací, a to bez nutnosti zástavy nemovitosti.

Jaký je rozdíl oproti standardní Nové zelené úsporám?

Hlavní rozdíl je v tom, že celou částku dotace obdržíte předem. Ve standardním programu NZÚ je dotace proplácena zpětně. Další výhodou je tzv. rodinný bonus ve 50 tisíc korun na každé nezletilé dítě žadatele. Na pokrytí rozdílu mezi dotací a zbytkem způsobilých výdajů máte možnost požádat u vybraných stavebních spořitelen o zvýhodněný úvěr, a to bez nutnosti zástavy nemovitosti. Naší snahou je motivovat domácnosti k realizaci kvalitního zateplení a současně přispět k využití stávajících neúsporných budov namísto rozšiřování další výstavby do volné krajiny.

Dostanu dotaci z programu Oprav dům po babičce kromě zateplení i na fotovoltaiku nebo výměnu kotle?

Ano. Zateplení můžete v jedné žádosti zkombinovat i s dalšími úspornými opatřeními vč. fotovoltaiky, výměny zdroje, využití dešťové vody a pod. Na každé opatření pak čerpáte dotaci ve výši limitů podpory, tedy např. FVE až 200 tisíc Kč, tepelné čerpadlo až 140 tisíc atd. a navíc získáte kombinační bonus. Samostatně bez zateplení můžete žádat o podporu v klasické NZÚ, dotace je ve stejné výši a je pak vyplácena ex post (zpětně).

Míra dotace zůstane stejná jako ve standardní Nové zelené úsporám?

Ano. Míra podpory bude stejně jako ve standardní NZÚ 50 procent způsobilých výdajů na projekt. Nicméně k tomu navíc připočteme rodinný bonus a další zvýhodnění (na region, za kombinaci opatření), výsledná míra podpory může být tedy ještě vyšší. Výše dotace na komplexní zateplení může dosáhnout v tomto programu až 1 milion korun oproti standardní NZÚ, kde je hranice 950 tis. korun. Zásadní výhodou ale je, že v tomto programu dostanete celou částku dotace předem a na rozdíl mezi dotací a způsobilými výdaji lze čerpat zvýhodněný úvěr.

Za jakých podmínek bude možné čerpat výhodný úvěr od stavebních spořitelen?

Příjemci dotace budou mít možnost získat zvýhodněný úvěr od stavebních spořitelen na pokrytí rozdílu mezi způsobilými náklady a vyplacenou dotací. Výhodou bude nižší úroková sazba, která se bude pohybovat mezi 3 % až 4 %, záležet bude na nastavení jednotlivých spořitelen. Oproti hypotéce půjde o nezajištěný úvěr bez zástavy, proces poskytnutí úvěru bude jednodušší a méně nákladný. Fixace úrokové sazby bude po celou dobu splatnosti. Oproti spotřebitelskému úvěru půjde navíc o významně nižší splátky díky delší době splatnosti.

Budu muset dům zdědit, nebo může být koupený?

Na způsobu nabytí nemovitosti nezáleží. Dům můžete koupit, zdědit nebo získat v rodině apod.

Proč se program jmenuje Oprav dům po babičce?

Názvem programu chceme dát jasně najevo, že se díky dotaci vyplatí renovovat neúsporný dům. V obcích i městech je mnoho prázdných domů, a to je škoda. Není třeba stále zastavovat úrodnou půdu novými stavbami a rozšiřovat tak další inženýrské sítě obcí či měst, když v centru stojí neobydlené domy.

Co když v domě bude mít babička břemeno dožití?

Toto není žádným limitem. Žadatel musí být vlastníkem domu a nezáleží, kdo s ním v domácnosti žije. Podstatné je, aby měl v nemovitosti v době doložení provedených energetických úprav trvalé bydliště.

Kdo o podporu může žádat?

Fyzická osoba, která je vlastníkem nemovitosti a je ekonomicky aktivní, tj. zaměstnanci, zaměstnavatelé, osoby samostatně výdělečně činné, pracující důchodci, pracující studenti a učni, rodiče na rodičovské dovolené. Žadatel podává žádost jako fyzická osoba nepodnikající, to znamená, že v případě osob samostatně výdělečně činných není možné podat žádost tzv. na IČO.

Přijdu o dotaci, pokud budu muset dům prodat v době udržitelnosti?

Obecně platí, že pokud žadatel poruší některou z podmínek programu, hrozí, že dotaci či její část bude muset vrátit. V případě nesplnění podmínky 10 let trvalého bydliště v nemovitosti bude vždy záviset na konkrétních okolnostech případu. Vrácení celé dotace očekáváme zcela výjimečně v případech, kdy zjistíme účelové obcházení podmínek ze strany žadatele, což by mohl být právě prodej nemovitosti.

Dotace na rekonstrukci rodinných domů: Oprav dům po babičce

Ministerstvo životního prostředí spustí v září 2023 dotační program “Oprav dům po babičce”. Program je určen pro vlastníky rodinných domů, kteří chtějí své domy zrekonstruovat a zlepšit jejich energetickou náročnost.

Program nabízí dotace na následující opatření:

 • Zateplení obvodových stěn, střechy a podlah
 • Výměna oken a dveří
 • Výměna zdroje tepla
 • Instalace solárních panelů
 • Instalace fotovoltaických panelů
 • Instalace tepelného čerpadla
 • Instalace rekuperace
 • Instalace zelené střechy
 • Využití dešťové vody
 • Instalace dobíjecí stanice pro elektromobil

Maximální výše dotace na jedno opatření je 1 milion korun. Na kombinaci opatření lze získat až 2 miliony korun.

Podmínky pro získání dotace:

 • Žadatel musí být vlastníkem rodinného domu.
 • Dům musí být umístěn v České republice.
 • Dům musí být určen k trvalému bydlení.
 • Dům musí být ve špatném energetickém stavu.
 • Žadatel musí předložit projektovou dokumentaci a doklady o provedených pracích.

Žádosti o dotaci lze podávat online na webových stránkách Ministerstva životního prostředí.

Program “Oprav dům po babičce” je skvělou příležitostí pro vlastníky rodinných domů, kteří chtějí své domy zrekonstruovat a zlepšit jejich energetickou náročnost. Dotace mohou pomoci snížit náklady na rekonstrukci a mohou také přispět ke zlepšení životního prostředí.

Kdo může o dotaci žádat

O dotaci mohou žádat fyzické osoby, které jsou vlastníky rodinných domů. Žadatel musí být občanem České republiky nebo Evropské unie a musí mít trvalý pobyt v České republice.

Jak podat žádost

Žádost o dotaci lze podat online na webových stránkách Ministerstva životního prostředí. Žadatel musí předložit následující dokumenty:

 • Žádost o dotaci
 • Projektovou dokumentaci
 • Doklady o provedených pracích
 • Doklad o vlastnictví domu
 • Doklad o trvalém pobytu

Jaká je výše dotace

Výše dotace se stanoví podle druhu opatření a jeho rozsahu. Maximální výše dotace na jedno opatření je 1 milion korun. Na kombinaci opatření lze získat až 2 miliony korun.

Jaké jsou podmínky pro získání dotace

Pro získání dotace musí být splněny následující podmínky:

 • Dům musí být umístěn v České republice.
 • Dům musí být určen k trvalému bydlení.
 • Dům musí být ve špatném energetickém stavu.
 • Žadatel musí předložit projektovou dokumentaci a doklady o provedených pracích.

Jaké jsou termíny pro podání žádostí

Žádosti o dotaci lze podávat v průběhu celého roku.

Jaké jsou další informace o programu

Další informace o programu “Oprav dům po babičce” naleznete na webových stránkách Ministerstva životního prostředí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *